Công đoàn Viên chức Phú Yên: Nhiều hoạt động thiết thực vì an sinh xã hội

Bà Trần Phạm Túy Vân - Chủ tịch CĐ Viên chức trao Giấy khen cho các tập thể
đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "GVN, ĐVN"  giai đoạn 2010-2020. Ảnh: Ngọc Hân
Bà Trần Phạm Túy Vân - Chủ tịch CĐ Viên chức trao Giấy khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "GVN, ĐVN" giai đoạn 2010-2020. Ảnh: Ngọc Hân
Bà Trần Phạm Túy Vân - Chủ tịch CĐ Viên chức trao Giấy khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "GVN, ĐVN" giai đoạn 2010-2020. Ảnh: Ngọc Hân
Lên top