Công đoàn Viên chức Hải Phòng: Biểu dương 73 điển hình tiên tiến

Công đoàn Viên chức Hải Phòng biểu dương lao động tiêu biểu. Ảnh CTV
Công đoàn Viên chức Hải Phòng biểu dương lao động tiêu biểu. Ảnh CTV
Công đoàn Viên chức Hải Phòng biểu dương lao động tiêu biểu. Ảnh CTV
Lên top