Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Công đoàn Viên chức Hà Tĩnh chú trọng chăm lo lợi ích đoàn viên

Trao bằng khen cho 5 tập thể.
Trao bằng khen cho 5 tập thể.
Trao bằng khen cho 5 tập thể.
Lên top