Công đoàn Viên chức Hà Tĩnh chú trọng chăm lo lợi ích đoàn viên

Trao bằng khen cho 5 tập thể.
Trao bằng khen cho 5 tập thể.
Trao bằng khen cho 5 tập thể.
Lên top