Công đoàn Viên chức Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động chăm lo NLĐ

Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh (thứ 3 từ phải sang) trao Túi An sinh Công đoàn. Ảnh: N.Anh
Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh (thứ 3 từ phải sang) trao Túi An sinh Công đoàn. Ảnh: N.Anh
Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh (thứ 3 từ phải sang) trao Túi An sinh Công đoàn. Ảnh: N.Anh
Lên top