Công đoàn Viên chức Đà Nẵng tặng 100 triệu cho bà con Trà Leng

Công đoàn Viên chức Đà Nẵng tặng 100 triệu cho bà con Trà Leng.
Công đoàn Viên chức Đà Nẵng tặng 100 triệu cho bà con Trà Leng.
Công đoàn Viên chức Đà Nẵng tặng 100 triệu cho bà con Trà Leng.
Lên top