Công đoàn Viên chức Đà Nẵng: Mỗi năm làm lợi hàng chục tỷ đồng

Ảnh: Thanh Hùng
Ảnh: Thanh Hùng
Ảnh: Thanh Hùng
Lên top