Công đoàn viên chức Đà Nẵng hiến tặng hơn 500 đơn vị máu, tiếp ứng Hà Nội

Công đoàn viên chức Đà Nẵng hiến tặng hơn 500 đơn vị máu, tiếp ứng Hà Nội. Ảnh: TT
Công đoàn viên chức Đà Nẵng hiến tặng hơn 500 đơn vị máu, tiếp ứng Hà Nội. Ảnh: TT
Công đoàn viên chức Đà Nẵng hiến tặng hơn 500 đơn vị máu, tiếp ứng Hà Nội. Ảnh: TT
Lên top