Công đoàn viên chức Đà Nẵng: Đưa công trình máy tập thể dục vào phục vụ công nhân viên chức lao động