Công đoàn Viên chức Bình Thuận bàn giao nhà tình thương cho đoàn viên

Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Thuận bàn giao Nhà Tình thương cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Thuận bàn giao Nhà Tình thương cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Thuận bàn giao Nhà Tình thương cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: Công đoàn Bình Thuận
Lên top