Công đoàn Viên chức Bạc Liêu ký nhiều hợp tác có lợi cho đoàn viên

Bốn bên ký kết vì quyền lợi đoàn viên. Ảnh Nhật Hồ
Bốn bên ký kết vì quyền lợi đoàn viên. Ảnh Nhật Hồ
Bốn bên ký kết vì quyền lợi đoàn viên. Ảnh Nhật Hồ
Lên top