Công đoàn về tận nhà trọ tuyên truyền pháp luật cho người lao động

Tuyên truyền pháp luật cho người lao động tại khu nhà trọ. Ảnh: Công đoàn Long Khánh
Tuyên truyền pháp luật cho người lao động tại khu nhà trọ. Ảnh: Công đoàn Long Khánh
Tuyên truyền pháp luật cho người lao động tại khu nhà trọ. Ảnh: Công đoàn Long Khánh
Lên top