VỤ VIỆC 700 CNLĐ CTY TNHH NAMDONG VIỆT NAM NGỪNG VIỆC TẬP THỂ:

Công đoàn vào cuộc, người lao động yên tâm trở lại làm việc

Công nhân Cty TNHH NamDong Việt Nam trở lại làm việc bình thường sau khi tổ chức CĐ vào cuộc giải quyết vụ ngừng việc tập thể. Ảnh: N.V
Công nhân Cty TNHH NamDong Việt Nam trở lại làm việc bình thường sau khi tổ chức CĐ vào cuộc giải quyết vụ ngừng việc tập thể. Ảnh: N.V
Công nhân Cty TNHH NamDong Việt Nam trở lại làm việc bình thường sau khi tổ chức CĐ vào cuộc giải quyết vụ ngừng việc tập thể. Ảnh: N.V
Lên top