Công đoàn vào cuộc, công ty đồng ý thưởng Tết, CNLĐ trở lại làm việc

Đại diện Công đoàn cơ sở trao đổi, lắng nghe ý kiến của CNLĐ tại Công ty TNHH Gtwill Việt Nam (Cụm công nghiệp Gia Vân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình). Ảnh: NT
Đại diện Công đoàn cơ sở trao đổi, lắng nghe ý kiến của CNLĐ tại Công ty TNHH Gtwill Việt Nam (Cụm công nghiệp Gia Vân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình). Ảnh: NT
Đại diện Công đoàn cơ sở trao đổi, lắng nghe ý kiến của CNLĐ tại Công ty TNHH Gtwill Việt Nam (Cụm công nghiệp Gia Vân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình). Ảnh: NT
Lên top