Công đoàn vào cuộc, công nhân trở lại làm việc

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đối thoại với người lao động. 
Ảnh: Nguyễn Trường
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đối thoại với người lao động. Ảnh: Nguyễn Trường
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đối thoại với người lao động. Ảnh: Nguyễn Trường
Lên top