Công đoàn vào cuộc: Công nhân nhà máy may Pinetree tiếp tục đi làm

Công nhân ngưng việc đòi nghỉ làm vì lo sợ dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, sau khi giải thích thuyết phục hầu hết công nhân chấp nhận làm việc vào ngày mai 1.4 (ảnh Nhật Hồ)
Công nhân ngưng việc đòi nghỉ làm vì lo sợ dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, sau khi giải thích thuyết phục hầu hết công nhân chấp nhận làm việc vào ngày mai 1.4 (ảnh Nhật Hồ)
Công nhân ngưng việc đòi nghỉ làm vì lo sợ dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, sau khi giải thích thuyết phục hầu hết công nhân chấp nhận làm việc vào ngày mai 1.4 (ảnh Nhật Hồ)
Lên top