DOANH NGHIỆP NỢ LƯƠNG, BHXH TẠI BẮC GIANG:

Công đoàn vào cuộc bảo vệ quyền lợi người lao động

Ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang - phát biểu tại Hội nghị Bàn biện pháp bảo vệ quyền lợi của người lao động tại 3 công ty vào ngày 29.8 vừa qua. Ảnh: P.V
Ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang - phát biểu tại Hội nghị Bàn biện pháp bảo vệ quyền lợi của người lao động tại 3 công ty vào ngày 29.8 vừa qua. Ảnh: P.V
Ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang - phát biểu tại Hội nghị Bàn biện pháp bảo vệ quyền lợi của người lao động tại 3 công ty vào ngày 29.8 vừa qua. Ảnh: P.V
Lên top