Công đoàn vận động giảm giá trọ và hỗ trợ suất ăn cho công nhân

Ông Nguyễn Trọng Hào - chủ nhà trọ với 20 phòng (xã Võng La - Đông Anh) phổ biến các quy định phòng, chống dịch cho CNLĐ thuê trọ . Ảnh: Ngọc Ánh
Ông Nguyễn Trọng Hào - chủ nhà trọ với 20 phòng (xã Võng La - Đông Anh) phổ biến các quy định phòng, chống dịch cho CNLĐ thuê trọ . Ảnh: Ngọc Ánh
Ông Nguyễn Trọng Hào - chủ nhà trọ với 20 phòng (xã Võng La - Đông Anh) phổ biến các quy định phòng, chống dịch cho CNLĐ thuê trọ . Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top