Công đoàn và doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ công nhân nghèo

Trao quà cho công nhân lao động khó khăn ngày 21.5.2020. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trao quà cho công nhân lao động khó khăn ngày 21.5.2020. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trao quà cho công nhân lao động khó khăn ngày 21.5.2020. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top