Công đoàn và doanh nghiệp tăng cường chống dịch COVID-19

Công nhân Công ty TNHH Quốc Tế Chutex (KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương) chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt khi làm việc phòng chống dịch bệnh ngày 29.1. Ảnh: Văn Thuật
Công nhân Công ty TNHH Quốc Tế Chutex (KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương) chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt khi làm việc phòng chống dịch bệnh ngày 29.1. Ảnh: Văn Thuật
Công nhân Công ty TNHH Quốc Tế Chutex (KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương) chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt khi làm việc phòng chống dịch bệnh ngày 29.1. Ảnh: Văn Thuật
Lên top