Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới:

“Công đoàn và doanh nghiệp phải trên cùng một con thuyền để đồng hành với Chính phủ”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn đàn “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”. Ảnh: SƠN TÙNG
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn đàn “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”. Ảnh: SƠN TÙNG
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn đàn “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”. Ảnh: SƠN TÙNG
Lên top