Công đoàn và doanh nghiệp ở Diễn Châu chung tay tiếp sức chống dịch

LĐLĐ huyện Diễn Châu (Nghệ An) phối hợp với  Công ty VietGlory hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: PV
LĐLĐ huyện Diễn Châu (Nghệ An) phối hợp với Công ty VietGlory hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: PV
LĐLĐ huyện Diễn Châu (Nghệ An) phối hợp với Công ty VietGlory hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: PV
Lên top