Công đoàn và doanh nghiệp ở Bắc Ninh hỗ trợ Hà Tĩnh khắc phục lũ lụt

Công đoàn và các doanh nghiệp KCN tỉnh Bắc Ninh trao hỗ trợ lũ lụt tại Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ.
Công đoàn và các doanh nghiệp KCN tỉnh Bắc Ninh trao hỗ trợ lũ lụt tại Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ.
Công đoàn và các doanh nghiệp KCN tỉnh Bắc Ninh trao hỗ trợ lũ lụt tại Hà Tĩnh. Ảnh: CĐ.
Lên top