Vĩnh Phúc:

Công đoàn và doanh nghiệp nỗ lực chống dịch

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (bên trái) kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVIS-19 trong công nhân Công ty TNHH Piagio Việt Nam (Vĩnh Phúc). Ảnh: Quế Chi
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (bên trái) kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVIS-19 trong công nhân Công ty TNHH Piagio Việt Nam (Vĩnh Phúc). Ảnh: Quế Chi
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (bên trái) kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVIS-19 trong công nhân Công ty TNHH Piagio Việt Nam (Vĩnh Phúc). Ảnh: Quế Chi
Lên top