Công đoàn và DN: Đồng hành chống dịch, ổn định việc làm cho người lao động

Công ty Thái Anh (Hải Phòng)  yêu cầu 100% CNLĐ đeo khẩu trang, bố trí khoảng cách an toàn tại nhà xưởng. Ảnh: MD
Công ty Thái Anh (Hải Phòng) yêu cầu 100% CNLĐ đeo khẩu trang, bố trí khoảng cách an toàn tại nhà xưởng. Ảnh: MD
Công ty Thái Anh (Hải Phòng) yêu cầu 100% CNLĐ đeo khẩu trang, bố trí khoảng cách an toàn tại nhà xưởng. Ảnh: MD
Lên top