Công đoàn và CNVCLĐ Thủ đô hỗ trợ đồng bào các tỉnh Nam Trung bộ

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội trao 325.800.000 đồng cho Ủy ban MTTQ TP. Hà Nội để hỗ trợ đồng bào Nam Trung bộ khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: Phạm Diệp
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội trao 325.800.000 đồng cho Ủy ban MTTQ TP. Hà Nội để hỗ trợ đồng bào Nam Trung bộ khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: Phạm Diệp
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội trao 325.800.000 đồng cho Ủy ban MTTQ TP. Hà Nội để hỗ trợ đồng bào Nam Trung bộ khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: Phạm Diệp
Lên top