Công đoàn và bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình: Phối hợp bảo vệ quyền lợi người lao động