Công đoàn tuyên truyền để người lao động tự tham gia bầu cử

Hình ảnh Công đoàn Dệt may Việt Nam sử dụng trong tuyên truyền về bầu cử. Ảnh: CĐ DMVN
Hình ảnh Công đoàn Dệt may Việt Nam sử dụng trong tuyên truyền về bầu cử. Ảnh: CĐ DMVN
Hình ảnh Công đoàn Dệt may Việt Nam sử dụng trong tuyên truyền về bầu cử. Ảnh: CĐ DMVN
Lên top