Công đoàn Trường Mầm non Thị trấn Phú Xuyên tập huấn phòng COVID-19

85 cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Thị trấn Phú Xuyên được tập huấn phòng chống COVID-19. Ảnh: CĐ PX
85 cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Thị trấn Phú Xuyên được tập huấn phòng chống COVID-19. Ảnh: CĐ PX
85 cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Thị trấn Phú Xuyên được tập huấn phòng chống COVID-19. Ảnh: CĐ PX
Lên top