Công đoàn Trường ĐH Nông Lâm với nhiều công trình hưởng ứng Ngày Môi trường

Công đoàn Trường ĐH Nông Lâm TPHCM tổ chức lễ mít tinh và trao biểu trưng công trình xanh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới sáng 5.6. Ảnh Minh Khang
Công đoàn Trường ĐH Nông Lâm TPHCM tổ chức lễ mít tinh và trao biểu trưng công trình xanh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới sáng 5.6. Ảnh Minh Khang
Công đoàn Trường ĐH Nông Lâm TPHCM tổ chức lễ mít tinh và trao biểu trưng công trình xanh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới sáng 5.6. Ảnh Minh Khang
Lên top