Công đoàn trường đại học hỗ trợ mua vaccine COVID-19 cho công nhân

Công đoàn Đại học Quốc gia TPHCM và Công đoàn Trường Đại học Tài chính - Marketing TPHCM trao hỗ trợ kinh phí mua vaccine thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: H.Đào
Công đoàn Đại học Quốc gia TPHCM và Công đoàn Trường Đại học Tài chính - Marketing TPHCM trao hỗ trợ kinh phí mua vaccine thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: H.Đào
Công đoàn Đại học Quốc gia TPHCM và Công đoàn Trường Đại học Tài chính - Marketing TPHCM trao hỗ trợ kinh phí mua vaccine thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: H.Đào
Lên top