Công đoàn Trường Đại học Công đoàn tập huấn cán bộ

Lãnh đạo Trường Đại học Công đoàn và Công ty tại lớp tập huấn. Ảnh: ĐHCĐ
Lãnh đạo Trường Đại học Công đoàn và Công ty tại lớp tập huấn. Ảnh: ĐHCĐ
Lãnh đạo Trường Đại học Công đoàn và Công ty tại lớp tập huấn. Ảnh: ĐHCĐ
Lên top