Công đoàn trường chăm lo cho học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ

Đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Triệu An dọn vệ sinh ở nhà em học sinh mồ côi. Ảnh: Trường TH Triệu An.
Đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Triệu An dọn vệ sinh ở nhà em học sinh mồ côi. Ảnh: Trường TH Triệu An.
Đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Triệu An dọn vệ sinh ở nhà em học sinh mồ côi. Ảnh: Trường TH Triệu An.
Lên top