Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh kết nạp thêm 41 đoàn viên

Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh kết nạp 41 đoàn viên mới. Ảnh: CĐ.
Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh kết nạp 41 đoàn viên mới. Ảnh: CĐ.
Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh kết nạp 41 đoàn viên mới. Ảnh: CĐ.
Lên top