Công đoàn TPHCM tiếp bước truyền thống, hướng tới tương lai

Các khách mời tại buổi tọa đàm. Ảnh: Anh Tú
Các khách mời tại buổi tọa đàm. Ảnh: Anh Tú
Các khách mời tại buổi tọa đàm. Ảnh: Anh Tú
Lên top