Công đoàn TPHCM ký kết chương trình đưa gạo sạch đến đoàn viên

Theo thỏa thuận hợp giữa Cty Kim Sáng và LĐLĐ TP, sẽ có nhiều đoàn viên, NLĐ được mua gạo sạch với giá ưu đãi
Theo thỏa thuận hợp giữa Cty Kim Sáng và LĐLĐ TP, sẽ có nhiều đoàn viên, NLĐ được mua gạo sạch với giá ưu đãi
Theo thỏa thuận hợp giữa Cty Kim Sáng và LĐLĐ TP, sẽ có nhiều đoàn viên, NLĐ được mua gạo sạch với giá ưu đãi
Lên top