Công đoàn Tổng Cty Giấy Việt Nam trao 30.000 cuốn vở cho học sinh vùng lũ Hà Tĩnh