Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam chúc mừng ngày 27.2

CĐ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam chúc mừng 
Trạm Y tế Tổng Công ty. Ảnh: CĐ TCT
CĐ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam chúc mừng Trạm Y tế Tổng Công ty. Ảnh: CĐ TCT
CĐ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam chúc mừng Trạm Y tế Tổng Công ty. Ảnh: CĐ TCT
Lên top