Công đoàn Tổng Công ty Hàng không thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Thăm Mẹ Đào Thị Chược tại Bắc Trà My. Ảnh: C.Đ.H.K
Thăm Mẹ Đào Thị Chược tại Bắc Trà My. Ảnh: C.Đ.H.K
Thăm Mẹ Đào Thị Chược tại Bắc Trà My. Ảnh: C.Đ.H.K
Lên top