Công đoàn Tổng Công ty Điện lực TPHCM ủng hộ đồng bào lũ lụt 500 triệu đồng

Ông Lê Văn Minh (bìa trái) và ông Bùi Hải Thành (thứ hai từ trái qua) trao tiền CNVCLĐ của EVNHCMC  ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung. Ảnh: Nam Dương
Ông Lê Văn Minh (bìa trái) và ông Bùi Hải Thành (thứ hai từ trái qua) trao tiền CNVCLĐ của EVNHCMC ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung. Ảnh: Nam Dương
Ông Lê Văn Minh (bìa trái) và ông Bùi Hải Thành (thứ hai từ trái qua) trao tiền CNVCLĐ của EVNHCMC ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung. Ảnh: Nam Dương
Lên top