Công đoàn Tổng Công ty Cà phê Việt Nam thực hiện trao Mái ấm Công đoàn

Đại diện Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Cà phê
Việt Nam trao tặng nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty
TNHH MTV Cà phê Đắk Nông. Ảnh: Khắc Trọng
Đại diện Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Cà phê Việt Nam trao tặng nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Cà phê Đắk Nông. Ảnh: Khắc Trọng
Đại diện Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Cà phê Việt Nam trao tặng nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Cà phê Đắk Nông. Ảnh: Khắc Trọng
Lên top