Công đoàn tổ chức xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho công nhân

LĐLĐ huyện Thanh Chương phối hợp tổ chức test nhanh kháng nguyên COVID-19 cho công nhân Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế ABC Chi nhánh Nghệ An. Ảnh: VA
LĐLĐ huyện Thanh Chương phối hợp tổ chức test nhanh kháng nguyên COVID-19 cho công nhân Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế ABC Chi nhánh Nghệ An. Ảnh: VA
LĐLĐ huyện Thanh Chương phối hợp tổ chức test nhanh kháng nguyên COVID-19 cho công nhân Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế ABC Chi nhánh Nghệ An. Ảnh: VA
Lên top