Công đoàn tổ chức trại hè cho 700 con CNVC-LĐ ngành điện

Phần ra mắt các tiểu trại của các trại sinh
Phần ra mắt các tiểu trại của các trại sinh
Phần ra mắt các tiểu trại của các trại sinh

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top