Công đoàn tổ chức thi “Giãn cách vui khỏe, an toàn, hiệu quả”

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội thăm và tặng quà, động viên công nhân môi trường làm việc tại địa bàn đang bị phong toả tuân thủ quy định phòng chống dịch, đảm bảo an toàn. Ảnh: CĐN
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội thăm và tặng quà, động viên công nhân môi trường làm việc tại địa bàn đang bị phong toả tuân thủ quy định phòng chống dịch, đảm bảo an toàn. Ảnh: CĐN
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội thăm và tặng quà, động viên công nhân môi trường làm việc tại địa bàn đang bị phong toả tuân thủ quy định phòng chống dịch, đảm bảo an toàn. Ảnh: CĐN
Lên top