Công đoàn tổ chức “Ngày Hội Trung thu” cho con công nhân lao động

Tiết mục múa lân diễn ra từ cổng Công ty vào tới hội trường. Ảnh: Đ.C
Tiết mục múa lân diễn ra từ cổng Công ty vào tới hội trường. Ảnh: Đ.C
Tiết mục múa lân diễn ra từ cổng Công ty vào tới hội trường. Ảnh: Đ.C
Lên top