Công đoàn - tổ chức không thể thiếu trong doanh nghiệp

Bà Sang Mỹ Lệ - Chủ tịch CĐCS Cty Cổ phần Thủy sản Cà Mau - cho rằng mối quan hệ hài hòa giữa CĐCS với DN sẽ tạo điều kiện để NLĐ an tâm làm việc và DN phát triển.Ảnh: NHẬT HỒ
Bà Sang Mỹ Lệ - Chủ tịch CĐCS Cty Cổ phần Thủy sản Cà Mau - cho rằng mối quan hệ hài hòa giữa CĐCS với DN sẽ tạo điều kiện để NLĐ an tâm làm việc và DN phát triển.Ảnh: NHẬT HỒ
Bà Sang Mỹ Lệ - Chủ tịch CĐCS Cty Cổ phần Thủy sản Cà Mau - cho rằng mối quan hệ hài hòa giữa CĐCS với DN sẽ tạo điều kiện để NLĐ an tâm làm việc và DN phát triển.Ảnh: NHẬT HỒ
Lên top