Công đoàn TKV làm việc với đoàn công tác Công đoàn Công nghiệp Áo

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Lên top