Công đoàn tỉnh Trà Vinh: Chú trọng thực chất, hiệu quả trong công tác chăm lo đoàn viên, CNVCLĐ

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Trà Vinh đón nhận Huân chương Lao Động hạng Nhất.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Trà Vinh đón nhận Huân chương Lao Động hạng Nhất.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Trà Vinh đón nhận Huân chương Lao Động hạng Nhất.
Lên top