Công đoàn tỉnh Tiền Giang vào cuộc “giải cứu” trái thanh long

Công đoàn Tiền Giang vào cuộc "giải cứu" trái thanh long. Ảnh: K.Q
Công đoàn Tiền Giang vào cuộc "giải cứu" trái thanh long. Ảnh: K.Q
Công đoàn Tiền Giang vào cuộc "giải cứu" trái thanh long. Ảnh: K.Q
Lên top