Công đoàn tỉnh Thanh Hóa: Lo từ bữa ăn ca đến từng mái ấm cho đoàn viên

TS Đặng Quang Điều - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban CSKTXH và thi đua khen thưởng Tổng LĐLĐ Việt Nam (phải) trao cờ thi đua xuất sắc cho lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: HT)
TS Đặng Quang Điều - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban CSKTXH và thi đua khen thưởng Tổng LĐLĐ Việt Nam (phải) trao cờ thi đua xuất sắc cho lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: HT)