Công đoàn tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực cùng địa phương hoàn thành các nhiệm vụ

Các đơn vị nhận cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng. Ảnh: Hưng Thơ.
Các đơn vị nhận cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng. Ảnh: Hưng Thơ.
Các đơn vị nhận cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top